Privacy Policy

Privacyverklaring Voor rake zaken

Voor rake zaken verwerkt persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geef ik informatie in het

kader van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) zodat je kunt nagaan wat er met jouw gegevens gebeurt. Heb je er vragen over neem dan contact met me op.

Deze privacyverklaring omvat informatie over:

 1. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt;
 2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking;
 3. Gebruik van derden partijen voor de verwerking van persoonsgegevens;
 4. De rechten van betrokkenen;
 5. Het beveiligingsniveau en de bewaartermijn;
 6. Mijn contactgegevens.
 1. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt

De onderstaande persoonsgegevens worden door Voor rake zaken verwerkt:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 1. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling; 

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren; 

– Wettelijke verplichting, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte; 

– Om uitvoering te kunnen geven aan mijn dienstverlening; 

– Om je te informeren over praktische zaken en interessante aanbiedingen.

 1. Gebruik van verwerkers van persoonsgegevens

Voor mijn bedrijfsvoering maak ik gebruik van de onderstaande verwerker van persoonsgegevens: 

 • MoneyMonk voor de administratie en boekhouding

Voor rake zaken zal geen persoonsgegevens bekend maken aan derden zonder de toestemming

van de desbetreffende persoon. Ik garandeer dat persoonlijke informatie niet aan andere instellingen of bedrijven zal worden doorgegeven, behalve wanneer dit verplicht wordt door de wet.

 1. De rechten van betrokkenen

Indien je een relatie met Voor rake zaken hebt, kan je een verzoek per e-mail indienen om je

persoonlijke gegevens in te zien. Onderaan deze verklaring vind je de contactgegevens. Indien uit het overzicht blijkt dat de gegevens die ik verwerk feitelijke onjuistheden bevatten, kan je me schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Ben je het niet eens met de manier waarop ik omga met jouw persoonlijke gegevens, laat het me dan weten. Mocht je vervolgens niet tevreden zijn met de opvolging van jouw vraag of klacht, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 1. Het beveiligingsniveau en de bewaartermijn

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met me op. 

Ik zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn

verstrekt. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de

betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren),

omdat ik mij moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

 1. Contactgegevens

Heb je vragen over de manier waarop ik gegevens verwerk in het algemeen of over de specifieke manier waarop jouw gegevens zijn verwerkt, dan je me bereiken via:

Voor rake zaken

KvK nummer 85443980

Telefoonnummer 06 52636235

Contactpersoon Eline van Braak-Timmermann

E-mailadres eline@voorrakezaken.nl